Open Close

Den Skånska Kronhjorten

Den ursprungliga kronhjorten, den så kallade nominatunderarten, Cervus elaphus elaphus, invandrade till Sverige efter senaste istiden. Efter att ha haft en naturlig utbredning som sträckte sig upp till Mälardalen trängdes kronhjorten undan genom ett hårt nyttjande av landskapet i kombination med hård jakt, tjuvskytte och stora rovdjur. I början av 1900-talet låg kronhjorten på utrotningens gräns med en stam på bara 50-talet djur totalt. Nu uppskattas stammen i södra Skåne till cirka 3 000 djur. Nominatunderarten är rödlistad och finns bara kvar i Skåne.

Projekt Skånsk Kronhjort är en arbetsgrupp inom Naturskyddsföreningen Skåne. Vi representerar en bred grupp intressenter som värnar om och vill skapa goda livsbetingelser för det skånska kronviltet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss