Open Close

Projekt Skånsk Kronhjort

Den ursprungliga kronhjorten, den så kallade nominatunderarten, Cervus elaphus elaphus, invandrade till Sverige efter senaste istiden. Efter att ha haft en naturlig utbredning som sträckte sig upp till Mälardalen trängdes kronhjorten undan genom ett hårt nyttjande av landskapet i kombination med hård jakt, tjuvskytte och stora rovdjur. I början av 1900-talet låg kronhjorten på utrotningens gräns med en stam på bara 50-talet djur totalt. Nu uppskattas stammen i södra Skåne till cirka 3 000 djur.

Nominatunderarten är rödlistad och finns bara kvar i Skåne. Idag har vi lyckats bygga upp en livskraftig stam med god köns- och åldersfördelning.

I november 2012 samlades Viltvårdsdelegationen i Skåne och representanter för en rad intresseorganisationer för att diskutera det skånska kronviltets framtida förvaltning. Arbetet resulterade i dokumentet ”Viljeinriktning kring den fortsatta förvaltningen av Skånes landskapsdjur – Kronhjorten”.

Projekt Skånsk Kronhjort drivs som ett projekt under Naturskyddsföreningen Skåne. Vår uppgift är att upprätthålla denna viljeinriktning och fortsätta arbetet med att skapa goda livsbetingelser för det skånska kronviltet. Målsättningen är att upprätthålla en kronhjortsstam som ska:

• Vara livskraftig på lång sikt
• Medge ett uthålligt jaktuttag
• Ge naturupplevelser
• Vara i balans med skador

Med livskraftig avses dels att stammen ska hålla ett tillräckligt antal djur för att dess fortlevnad ska anses vara säkrad, dels ha en bra sammansättning, vilket är liktydigt med en jämn könsfördelning och en bra åldersfördelning där tillräckligt många handjur tillåts uppnå fullvuxen ålder (6-12 år).

Åtgärder och krav för att uppnå målsättningen:

• Licenssystemet måste bibehållas
• En god kännedom om stammen är nödvändig
• Spridning av kronhjort med hägnbakgrund måste motverkas
• Ett åtgärdsprogram ska vara framtaget den 31:e mars 2013

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss