Open Close

Regional förvaltningsplan för den skånska kronhjorten

Nominatunderarten av kronhjort, eller kronvilt som arten också kallas, finns med på Rödlistan för hotade arter i kategorin Nära hotad (NT). Det var i Skåne som underarten räddades från utrotning och det är också här som den finns bevarad än idag. Länsstyrelsen i Skåne har antagit en regional förvaltningsplan för att säkerställa en livskraftig stam.

Hybridisering av kronvilt

Det främsta hotet utgörs av hybridisering med kronvilt som har sitt ursprung i hägn och som är korsningar av olika underarter. Dessa djur ökar och sprider sig nu i Sverige. Arten är också känslig för en felaktig avskjutning samt för olika slag av störningar. Ett annat förvaltningsproblem är de skador som kronviltet kan orsaka på skog och gröda.

Nytt förvaltningsområde

Ett förvaltningsområde inrättas nu söder om väg E22 och söder om Tollarp-Degeberga-Olseröd. Inom området ska jakten regleras genom licenstilldelning enligt nuvarande modell. I förvaltningsområdet är målet att bibehålla en livskraftig stam på 3 000 djur före avskjutning. Årlig inventering och uppföljning ska ge underlag för förvaltningen. Förhoppningen är också att det ska finnas resurser för arbete med skadeförebyggande åtgärder och rådgivning till jord- och skogsbruk samt jägare.

/Red

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss