Open Close

Uppstart för kronviltinventering

Foto: Anders Jarnemo

Nu drar årets inventering av den skånska kronviltstammen igång. Huvudsyftet med inventeringen är att följa stammens utveckling vad gäller antal samt köns- och åldersfördelning. Resultatet från inventeringen ger därmed bland annat underlag för att beräkna den årliga avskjutningen. Under åren har också inventeringen bidragit med mycket ny kunskap om kronviltets ekologi.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss