Open Close

Bokskogens konung

Kronviltet är Skånes landskapsdjur. Som en stor betare är det en viktig art ur naturvårdssynpunkt. Kronhjorten skänker också stora naturupplevelser, inte minst genom det spektakulära skådespel som utspelas under brunsten. Den intelligenta och skygga kronhjorten skattas mycket högt av de skånska jägarna, samtidigt som dess kött är synnerligen välsmakande.

Kronhjorten var nära att utrotas i Sverige, men i Skåne räddades en spillra kvar. Än idag finns den ursprungliga svenska underarten av kronhjort, den så kallade nominatunderarten (Cervus elaphus elaphus), kvar i södra Skåne.

Nominatunderarten av kronhjort är rödlistad. Det främsta hotet idag är hybridisering med kronhjort med en bakgrund i hägn och som genetiskt är korsningar mellan olika underarter.

Kronhjort är en art som är svår att förvalta, dels på grund av skador på skog och gröda, dels på grund av att en felaktig och för hård avskjutning snabbt riskerar att förstöra stammens sammansättning och påverka dess ekologi negativt.

Kronhjorten utgör en ur flera aspekter viktig resurs i det skånska landskapet. Vi har i Skåne därför ett stort ansvar att upprätthålla och förvalta en livskraftig stam av kronhjort.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss