Open Close

Vi värnar det skånska kronviltet

Den Skånska Kronhjorten är en arbetsgrupp hos Naturskyddsföreningen Skåne som vill värna och vårda den unika skånska kronviltstammen. Vi är naturvårdare, markägare, viltvårdare och andra samhällsaktörer som delar visionen om en fortsatt gynnsam utveckling för det skånska kronviltet. Vi vill sprida kunskap och information om artens ekologi och förvaltning och utgöra en plattform för aktörer som önskar bevara en livskraftig kronviltstam i Skåne. Några av våra uppgifter är att initiera, möjliggöra och genomföra inventeringar, undersökningar och forskningsstudier med syfte att förbättra vården av kronhjort och motverka skador. Vi vill också vara en inspirations- och kunskapskälla för allmänheten och skapa engagemang för Skånes magnifika landskapsdjur – Kronhjorten.

Initiativtagare och aktiva i gruppen är:

Anders Jarnemo, viltforskare och kontaktperson
Lars Kroon, Jägarförbundet Skåne
Gunnar Jönsson, Stiftelsen Skånska Landskap
Carl Piper, Högestad & Christinehof Fideikommiss AB
Magnus Billqvist, Naturskyddsföreningen Skåne
Lars-Bertil Nilsson, Naturskyddsföreningen Skåne
Anders Ekstrand, Naturskyddsföreningen Skåne
Petter Gustafsson, Provinsen  |  Kommunikation
Anders Paulsson

Projekt Skånsk Kronhjort
c/o Naturskyddsföreningen i Skåne
Nils Bjelkegatan 4B, 222 20 Lund

E-post: info@skanskkronhjort.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Följ oss